V košíku
( 0Kč )

   Nabídka knížek, CD a MC
» pro děti předškolního a nižšího školního věku i titulů pro dospělé
V souladu s nařízením evropského parlamentu a rady EU 2016/679 GDPR vás ujišťujeme, pokud u nás objednáváte výrobky
jako soukromá osoba a svěřujete nám své osobní údaje, budeme je nadále uchovávat v přísné tajnosti a užívat jen pro
nutnou potřebu komunikace s vámi a dále nutné zpracování finančních a kontrolních operací.
Za vaši důvěru vám děkujeme. Stanislav Chudoba – Marie Roubalová - ROTAG

Hudba Pražské Lorety
RG 0023-2131

unikátní nahrávka Loretánské zvonkohry

LORETÁNSKÁ ZVONKOHRA, SMÍŠENÝ SBOR
MARIÁNSKÉ PÍSNĚ (16. - 19. STOLETÍ)

Vesel se nebes královno, Zdráva buď panno Maria,
Tisíckráte pozdravujem Tebe, Chtíc aby spal,
Budiž věčně velebena, Máti páně přesvatá,
Slyš jaký to nad řekou, K nebesům dnes zaleť písni

Adam Michna z Otradovic
(1600 - 1676)
Litaniae Beatae
Mariae Virginis
Franusův kancionál (1505) O Regina, Lux Divina
kodex Speciálník (1550) Pulcherima Rosa
Claudio Monteverdi
(1567 - 1643)
Ave Maris Stella
Jan Campanus Vodňanský
(1550 - 1622)
Da Melos Camaena
Jan Josef Božan (1644 - 1716) Nitida stella
Adam Michna z Otradovic Loutna česká
Sicilský anonym (18. století) O Sanctissima
Gregoriánský chorál
(cca 14. století)
Litaniae Lauretanae

Loretánská zvonkohra - Radek Rejšek
soprán - Ludmila Vernerová, Jarmila Žilková
alt - Lenka Pištěcká
tenor - Tomáš Černý, bas - Aleš Hendrych
Schola Gregoriana Pragensis - David Eben
Vox Pragae - Miriam Němcová
Camerata Nova- barokní orchestr
dirigent - Jiří Kotouč


Název titulu Balení Cena s DPH Skladem Volby
Hudba Pražské Lorety
CD
CD 250 Kč ANO

Název titulu Balení Cena s DPH Skladem Volby
Hudba Pražské Lorety
MC
MC 150 Kč ANO