V košíku
( 0Kč )

   Nabídka knížek, CD a MC
» pro děti předškolního a nižšího školního věku i titulů pro dospělé
V souladu s nařízením evropského parlamentu a rady EU 2016/679 GDPR vás ujišťujeme, pokud u nás objednáváte výrobky
jako soukromá osoba a svěřujete nám své osobní údaje, budeme je nadále uchovávat v přísné tajnosti a užívat jen pro
nutnou potřebu komunikace s vámi a dále nutné zpracování finančních a kontrolních operací.
Za vaši důvěru vám děkujeme. Stanislav Chudoba – Marie Roubalová - ROTAG

O vydavatelství ROTAG


Od 1. 7. 2024 přechází část vydavatelství Rotag pod firmu Notovna.cz.
Nabídku titulů naleznete zde: https://www.notovna.cz/rotag/

 

Vydavatelství STANISLAV CHUDOBA - ROTAG bylo založeno v roce 1991 hudebním skladatelem, režisérem a členem Rotary Klubu Praha, Stanislavem Chudobou.

Hlavním cílem vydavatelství od samého vzniku je snaha o vydávání takové produkce, která se bude vymykat běžné produkci ostatních vydavatelství a bude charakteristická svou vysokou obsahovou, interpretační i technickou úrovní.

V nabídce kromě zajímavých a atraktivních titulů z oblasti vážné hudby, country, trampských a lidových písní najdete hlavně produkci určenou dětem předškolního a nižšího školního věku. Obsahuje dramatizované pohádky v podání našich špičkových herců, krásné knížky vhodné i jako první čtení školáčků nebo jako dárky pro předškoláky, tituly preventivní výchovy zpracované v souladu s Rámcovými vzdělávacími programy pro mateřské školy a základní školy I. stupně, hudební besídky, písničky a to všechno vč. nahrávek na CD nebo MC.

Vydavatelství Stanislav Chudoba - Rotag zásobuje svými tituly více jak polovinu mateřských škol v České republice, mnoho základních škol a stovky rodin s dětmi. Záplava pochvalných dopisů a žádostí o vydávání dalších titulů jsou pro vydavatele závazkem k zodpovědnému přístupu a ke kvalitní přípravě nové produkce.

 

GDPR

Informace pro zákazníky vydavatelství Stanislav Chudoba - ROTAG v souvislosti s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)

Vážená zákaznice / Vážený zákazníku,

velice si vážíme Vaší dosavadní přízně a zájmu o naše výrobky. Soukromí a ochrana osobních údajů našich zákazníků jsou pro nás prioritou. Rádi bychom Vám proto poskytli následující důležité informace týkající se toho, jak vydavatelství ROTAG zpracovává Vaše osobní údaje. Koho se toto oznámení týká?

Toto oznámení je určeno všem fyzickým osobám, kteří u nás v minulosti nakoupili zboží a poskytli nám k tomuto účelu své jméno, soukromou adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

Podle nařízení GDPR počínaje dnem 25. května 2018 se bude ochrana osobních údajů fyzických osob v České republice řídit novými pravidly. Tato nová pravidla vychází z evropské legislativy, konkrétně z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“). Vedle Nařízení budou platit další speciální předpisy na ochranu osobních údajů.

Poskytnutí osobních údajů pro tyto účely je dobrovolné, avšak bez jejich poskytnutí nemůžeme Vaši objednávku zboží realizovat.

Vaše osobní údaje, tj. jméno a adresa, popř. telefonní číslo, mohou být předány přepravním a zasilatelským společnostem, účetní, která zpracovává u firmy Rotag účetnictví a dále auditorům, popř. jiným kontrolním orgánům.

Současně se zavazujeme plnit povinnost zpracovávat a uchovávat Vaše osobní údaje tak, jak nám ukládají některé právní předpisy (např. uchovávání dat pro účetní a daňové účely, či pro uplatnění právních nároků). Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 5let od jejich poskytnutí. Zajistíme, že po celou dobu zpracovávání a uchovávání budou Vaše osobní údaje zabezpečeny proti úniku nebo neoprávněným zásahům a nebudou zpřístupněny neoprávněným osobám.

V případě jakýchkoliv dotazů či požadavků na informace nebo vysvětlení týkajících se ochrany osobních údajů nás kontaktujte na emailu: vydavatelstvi@rotag.cz nebo na tel. 261 710 126.